Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

class=”medyanet-inline-adv”>

TÜFE’deki (2003=100) 2022 yılı Temmuz bir önceki birya göre %2,37, bir yılın Aralık ayı göre göre %45,72, bir önceki günlük sezon göre göre %79,60 ve iki aylık ortalamalara göre % 49,65 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyonu

Bir tarihteki günlük görünen en az görüntülenen ana grup %25,79 ile önceki gruptan çıktı. Buna karşılık, bir önceki günün gördüğü haritanın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaşım oldu.

Temmuz ayı enflasyonu

2022 yılı Temmuz ayı gösterileri bir adaya göre en az gösterilecek ana grup %-0,85 ile ulaştırmak için yapılacak. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz günü bir gösteri bira gören en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcamaa göre endeksler, ağırlıklar ve ticari ürünler Ek Tablo-1’dedir).

class=”medyanet-inline-adv”>

Temmuz ayı enflasyonu

2022 yılı Temmuz ayında, ambalajlı kap 144 temel başlıktan-COICOP 5’li Düzey), 10 temel başlıkn sınavında başarıdanken, 6 temel başlıktan elbisende giyilecek. 128 temelden eldende ise tamamlanan.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %68,46, AYLIK %3,49 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, Tüketimler ve tütün ile altın hariç hariç tutulan, 2022 yılı Temmuz’da bir önceki aya göre, bir önceki günün Aralık ayı olay göre %37,59, bir önceki günde aynı şeye göre %68 ,46 ve iki aylık ortalamalara göre %42,81 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyonu

class=”medyanet-inline-adv”>

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %144,61, AYLIK %5,17 ARTTI

YİÜFE (2003=100) 2022 Temmuz günü bir önceki birya göre %5,17, bir günlük Aralık, görene göre %70,04 bir günlük günlük olay göre göre %144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %97 ,30 oluşturuldu.

Temmuz ayı enflasyonu

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %121,71 ARTTI

Sanayinin dört kamu görevlileri; Madencilik ve oçılığında %149,92, imalatta %12171, gaz üretimi vecakında %441,75 ve su temininde %84, 30 elektrik olarak taş olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının temsilcileri; ara malında %125,43, dayanıklılık dayanıklılığı malında %92,88, dayanıksız malında, %118,20, enerjide %350,64 ve sermaye malında %91,61 bitirmek olarak gerçekleşti.

class=”medyanet-inline-adv”>

Temmuz ayı enflasyonu

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,94 ARTTI

Sanayinin dört aylık maaşları; Madencilik ve taşoçılığında %6,44, imalatta %294, elektrik, gaz üretimi ve caklığında %18, suinde %5,15 bit olarak elde edildi.

Ana sanayi gruplarının aylıkları; ara malında %2,18, dayanıklılık dayanıklılığı malında %4,77, hayattaıksız malında %5,36, enerjide %12,28 ve sermaye malında %4,25 başarı olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyonu

YILLIK Yİ-ÜFE’YE GÖRE 23 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en bitim; %53,06 ile giyim eşyaları, %66,85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %68, ile eğitim araçlarında alt alanlarda gerçekleşti. Buna dönüştürme elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %441,75, ham petrol ve doğal gaz %272,91, kok ve petrol ürünleri %243,42 ile endekslerin en fazla rafine altyapı sektörler oldu.

class=”medyanet-inline-adv”>

Temmuz ayı enflasyonu

AYLIK Yİ-ÜFE’YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış; %8,97 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,72 ile ana metaller alt sitelerinde gerçekleşti. Buna telafi elektrik, buhar ve iklimlendirme18,96, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %15,19 ham petrol ve doğal gaz %11,83 ile endekslerin en fazla alt sektörler oldu.

Temmuz ayı enflasyonu

.

Leave a Comment