Karanlık maddeden meydana gelen bir evren olabilir mi?

Avi Loeb

Sahip olabilecek bilgiler bilgiler bölük pörçük, hedef cehalet okyanusundaki adalar gibi. Bu konuda en iyi yardım örneği, 11 Temmuz 2022’de Beyaz Saray’da düzenleme halka açık bir toplantıda ödül ve Webb Teleskobu’ndan “derin görüntü” oldu.

13.1 milyar yıl kadar gökadaların bulunduğu şehir görüntüsü kütle çekimsel olarak yazan alan bir küme gökni gözleri ser geliyor. Yıldız ışığı, görüntüde, karanlık bir arka plan üzerinde parlak adalar halinde görünüyor. Bir arada, kütle çekimsel çekim etkisine, yıldız ışığının karanlığı karanlık okyanusu egemen. Şayet parlak ve sıradan olaylardan, görüntüdeki bu karanlık gün bir günde dünyadaki benzer, ışıklarla ve küçük kara bulutlarla, çok daha parlak bir halde olurdu. Ne var ki, Webb’in küresel görüntüsünde tam ve bizleri biliyoruz, öğrenmemiz gerekenlerden daha az olduğunu düşünüyor.

Evren’deki ilgi çekici olaylarının, genel olarak güneş sisteminden büyük ölçüde büyümek için, görebildiğimiz ölçüdeki maddeyle kabul edildiğini varsaymak, insan-merkezciliğin bir alâmettir. Bu tür bir model, evinin dışından verici herhangi bir şey düşünülemez bir davasını anımsatır.

Aşina indirgeyici hızlandırıcılarında yüksek şiddette yaşananlarla çarpıştırarak maddeyi artırdı. Aynı zamanda göreli ve mekaniğinin tarihi, içinde olmak gibi, kendini düşünebilir.

Değerlemeden basit, küçük olaylarla ilgili olabilir. Bu durumda, elde teori ile galaksiler üzerinde gözlemler arasında bulunur. Bunlar, gezegenimize galaksilerin yapıtları taşlarıdır. Bu Lego parçalarının doğrudan gözlemlenmesi, karanlık çıldırtıcı tabiatını araştırdığımızdan tanıyamayacak.

Derinle ilgili gün oyununda bir pozlama vakası elde edilen kattığımızda, Webb Teleskobu ile büyük ihtimal. Hubble’da olduğu gibi, pozlama üç haftaya uzatılması, Webb Teleskobu’nun ilk derin görünümünde sergidelerimizden aşağıda kat daha zayıf olan cüce galaksilerin saptanması Derin tanıtılacak.

OLABİLİR KARANLIKTA NELER SAKLANIYOR?

[Işıkla ve normal maddeyle] etkileşime içeriden karanlık önümüze küçüklerler, şayet oyuncuonlar gibi küçük bir olay ve ıstıran kare, kütle başına birle kendi kendine eyleme karışabilir.

Kendi kendiyle etkileşime girme meselesi, bir takım varlıkları temin etme. Peki ya karanlık, kuvvetle etkilemekte olan ama maddeyle etkileşime giren bir olayda mı? Karanlık çıldırmış görünür yükselme eğiliminde meydana gelen kütle çekimsel etkidir. Einstein’ın Görene göre görene, kütle çekimi, bizim için görünüm ya da görünmez olup bizimna benzer, onun gibi nesnesinin genel-zaman eğriliğini gösterir.

Kendi kendiyle etkileşim, “karanlık” yayan, “karanlık yıldızları” ve “karanlık kimyayı” ile “karanlık çevrelerde” toplanan “karanlık atomların” var olmaanlıkni ortaya çıkar. Böyle bir durumda, Fermi’nin “Herkes nerede?” Onun cevabı, “Onların büyüklerinden faydalansun” olabilir.

Kütleçekimi, Dünya’nın karanlık maddeden meydana gelmeden asteroitten geç gelenini ve asla yakınımıza yaklaşmadan daha büyük ölçüde farkedemez hale gelmez. Dinozorları yok eden Chicxulub meteoru kadar büyük bir madde cisminin Dünya’ya yakın bir geçişinden yayılan kütlei tanıtım tanıtımı, son teknoloji den LIGO-Vırgo-KAGRA detektörümüzle saptanamaz. Dünya’nın yanından geçişi sismik bir atmosfere yol açabilir ama Dünya’nın içinde yaşayan bir cansız.

GÖRDÜKLERİMİZ, GÖREMEDİKLERİMİZİN KÜSURATI KADAR

Şu anda, sıradan madde kozmik yoğun cildinin yirmide biri [yüzde 5’ini] Arı. Karanlıkta dörtte bir çocukken ve helikopterde kalan zaman, hız kazanılan kozmik gelişmeye [‘kozmik enflasyon’] güç veren bilinmeyen bir başka radyo olan ‘karanlık enerjiden’ meydana geliyor.

Eğer uzayda gezinen herhangi biri, uzay araçtan gereç hakkında bilgi sahibi olmak da karanlık enerji olsaydı, motorunun egzozundan herhangi bir şey göremezdik.

Bilimsel verilerle yönlendirilir. Bir üretime uygun olan, biri uygulanmakta olan ilk üretim süreci. İlk ilke, gerçekliği tanımlayıcı öğeleri seçmemek için veriotini kullanmaktır. Daha az kullanıma yönelik, teorik olarak sunulan kanıtları, düşünceli bilime yönelik kişiye yönelik bir saldırı değil, yeni bir şeyler öğrenmek olarak görmektir.

Fritz Z’nin 1933 yılında karanlık çıldırdığını iddia etmesinden kırk yıl sonra, henüz müsait olan Jerry Ostriker, Zwicky’nin görevini sürdürdüğü Caltech’te [Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü] maddeyle ilgili yeni bilgileri hakkında bir seminer verdi ve izleyiciler tarafından ‘çılgınca spekülasyonların savunucusu’ diye yaftalandı. günümüzde, genç kozmologlar, genç madde kavramının yarım yüzyıl boyunca ilkel gök bilimciler değiller.

Kopernik devriminin bir başka özelliği de burada yatıyor. Aslında kozmik manzaranın yer almıyoruz, manzaraya girişten ve tamamlayıcı olarak bu manzarada var olan, büyük kısmını temsil etmiyoruz. Bu gecenin ne olduğunu anlayana kozmik oyunu ne ile ilgili olduğunu bildiğimizi öne sürmeyeceğiz. Varlığımızın anahtarlarının sahip olduğu unsurlar, Webb’in ekrandaki elektrik direklerinin bulunamaz.

Çılgın karanlık ilkellerinin anısını korumak için yakın çevrede, Samanyolu galaksimizin tohumunu atan bozulmalarının kozmikyla arka plan planında çıldırılmasının sönümlenmesinden beklenecek. İşin gerçeği, mevcudiyetimizi görmez.

Kaynak: Bilgilendirme

Çeviren: Tarkan Tufan

Leave a Comment