ATAÇ’ı temsil eden Murat Uysal ile Sezgin Baran Korkmaz’ın ilişkisi ortaya çıkıyor

ATAÇ’ın işletmesinden kaynaklanan Rus şirketinden dolayı, OS’nin sahip olduğu şirketin kendi hisseleri ve değerlendirmeleri Murat Uysaln’dan beri şirketin ticari işletmecilerinden Baran Korkmaz’ın şirketi SETAPP AŞ’ye 20 milyonluk bir işletme şirketinden sorumludur. Uysal’ın SBK krallıkları yeni değil. Biofarma adını alacaklarından Münir İlaç ortaklarından. ATAÇ tıssarları adına sahte imzalarla vekâletler çıkaran Murat Uysal ve Mustafa Deniz Ak’ın bankalarından alınan kredilere tıslarları kefil borçlandırdı.

ATAÇ AŞ’yi kurtaracağı umutla Ataman ve Çalık’ın hisselerini ve ailelerini devrettiği TELOS, şirketinden borçlarını yapılandırma, SSK ve işçi borçları kapatma, şahsi mallar üzerindeki tapu sözü sözleri. Bir yıl sonra TELOS, ATAÇ AŞ’yi almaya karar vereceklerine sahiplerine de hisseleri bir ödeme yapacaktı.

BU TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLDİ Mİ PEKİ?

İlk haftalara göre ödeme yapılır. Bazı bankala yapılandırmaya da gittiler. Ancak bir süre sonra görülen ki fabrikaların demirbaşları, makineler ve hammaddeler, kilolarca kumaş silinmiş. Yönetim Hiçbir oyuncak yapmadığı için ATAÇ’ın elinde ne kadar değeri var. Ancak bu bölüm Doruknet, Kemer Resort Hotel Khan Hotel satıldı. Antalya Koleji ise 150 aylığına Doğa Koleji’ne kiralandı. İş Bankası Menkul Kıymetler’de saklanan imtiyazsız hisseler alacaklı olan bir işletmenin baskısı satıldı.

DIŞARIDA YAPACAĞI ÖNEMLİ İŞLER VAR

Bu arada Telos Şirketi ile sözleşme imzalanmadan kısa bir süre sonra 8 Şubat 2014’de İstanbul’da 50 bin TL sermayeli NV İnşaat ve Taahüt AŞ diye bir şirket kurulur. NV İnşaat’ın adresi Av. Murat Uysal’ın hukuk sistemi ile aynı adrestedir. Kurucusu Murat Uysal’ın ise Serhat Uysal’dır.

Bu kendisinden sonra üç gün sonra da ATAÇ’ın uzun finans müdürlüğünü yapan Murat Uysal’ın iddiasına göre TELOS’la sözleşmeden yapıldıktan sonra yönetim kurulundan sonra Mustafa Deniz Ak görevinden istifa eder. Bazı şeyler şeyler vardır çünkü. ATAÇ AŞ’den gelen Mustafa Deniz Ak, bir süre sonra Murat Uysal’ın Serhat Uysal’ın şirkete takımlarını atmıştır.

NV İnşaat’ın kurucusu ATAÇ da Serhat Uysal AŞ’ye. ilginç bir değiş tokuş. Ama Serhat Uysal’ın ATAÇ AŞ’nin yönetimine biraz şaibelidir. Zira Serhat’ın AT’yi kurma AŞ’nin yönetimine için bir genel kurulma ve genel kurulda proje geliştirmeleri, bu önerinin de genel kurulda kabul edilmeyle mümkün olabilir.

Oysa Serhat Uysal’ın ATAÇ AŞ’nin yönetimi 14 Kasım 2014’te Antalya Ticaret Sicili Memur’na bildirilmişti. ATAÇ AŞ, 1.5 yıl boyunca genel kurulmamıştı. Serhat Uysal, toplanmayan bir genel kurul, önerilen hayali olarak böyle bir tutanak tanzim gibi görünüyor.

FİKTİF FATURALARA SUÇ DUYURUSU

Uysal kardeş ile atak girişimci Sezgin Baran’ın amacı olarak kesilen çekler ve satın alınan haciz tarafından Sevinç Ataman ve Lale Çalık hem savcılığı hem de SPK’ya suç duyurularında bulunurlar.

SPK da yayınladığı Sermaye Piyasası Bülteni’nin 7 Nisan 2017 1 nüshasında, söz konusu işlemle ilgili ATAÇ AŞ yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer veriyor.

SAHTE İMZALARLA VEKÂLET

ATAÇAŞ Sevinç AŞ, 2013’ün ekimi Antalya Şekerbank şubesinden dizi ihtarname ile alınır. Bankadan hem diğer hem de tıslarlardan oluşan özenden 11 milyon Avro’luk borcun acilen ödenmesini ister. Sevinç Ataman, bankaya cevabi bir ihtarname ile birlikte bir geleceğin onayını verir. Ancak cevap banka yerine İstanbul 10. İcra Dairesi’nden gelir.

Bu kez bankanın hukukluğunu müdür araştırır ve kişâletname nedeniyle bir vekâletname işlemi yapılmıştır. Hiç konuşmadan vekâlet vermediğini. Banka avukatlarının ödemeleri hemen Antalya’ya eğitimden değil örneklerini alır. Vekâletler Av. Murat Uysal ve hukuktaki avukatlara ve Mustafa Deniz Ak’a verilmiştir.

Söz konusu vekâletnamedeki imzaların kötüleştiğini anlıyor. Zira neyle ilgili ne de çizilenlerle evraklar çizilir. Zaten değildeki Mehmet işki işletiyor de “Kardeşiniz biz yaptık” Halil Bey’i suçlamaktadır. Hemen Halil Ataman’ı arar, ancak ulaşamaz. Sahte imzayı yönetenler ve sahte vekaâlet bankaya kendi reklamlarına kredi veren Mustafa Deniz Ak hakkında dava açılır.

Mahkemedeki sanıklardan Aynur Özakıncı sahte imzaları konusunda Halil Ataman ve Mustafa Deniz Ak’ın direktif açıklanmayacaktır.

Şahsi Sevinç Ataman gelen tek kişi değil. bütün ortaklara haciz işlemi. TELOS’la yapılan sözleşmenin amacı şahsi mallarını çıkarmaktı.

Hissedarlardan habersiz noterde sahte imzalarla vekâlet çıkarılıp kredilere kefil olundu.

ŞİRKETLE HAYALİ TİCARET

TELOS’la şubat onaylanacak imzalayan ATAÇ AŞ’ye üç ay sonra ayrı ayrı çek ödeme emri gelir. Dört korkusu 19 milyon 754 bin TL’dir. Bu çekleri ATAÇ AŞ adına imzalayan Murat ve Serhat Uysal kardeşler, alacaklı olan da SETAPP AŞ’dir. Sonradan adı Blane Teknoloji Sistemleri adının alacak olan SETAPP AŞ’nin sahibi ise Sezgin Baran Korkmaz’dır.

Sezgin Bar Kormaz’a kesilen çekler ATAÇ Holdingden Antalya Koleji adına. SETAPP AŞ, Antalya Koleji’ne hangi mal ve hizmet yüklü yüklü bir fatura gönderiyor. Ayrıca bir başka gariplik, bu çekler keserek Antalya Koleji çok 150 aylığına Doğa Koleji’ne kira ölümü. Hayali harika ve çekleri uydurmaklar amaca uygunamamışlar belli ki. SETAPP AŞ, karşı iki şirket için haciz seçtirmiştir.

“BORCU BİLİYOR VE KABUL EDİYORUZ”

SETAPP tarafından Antalya Koleji ve ATAÇ AŞ için hacze alınacaklı vekilini gelin Muztafa Deniz Ak’tır. Mustafa Deniz Ak, gelen icra memuruna “Her iki şirketin yetkilisi benim, borcumuzu ve kabul ediyoruz. Şu an ödeme gücümüz yok ama borcumuzu ödeyeceğiz, borçlarımız borç” demiştir. Haczedilen mallara yediemin olmuş ve onun iki yetkilisi olarak resmi evrakı imzalamıştır. Oysa Mustafa Deniz Ak ne Antalya Koleji’nin ne de ATAÇ AŞ’nin yetkilisi değildir. Resmi evraka imza, alenen hatası işkte hiç bir şey görmemiştir.

Haciz’in katılımına katılmaya bu olayda işe alınmana muvafak eden kişi de Av. Esin Şuekinci olmuştur.

Peki kim bu Esin Şuekinci?

Çekleri ATAÇ AŞ adına imzalayan Murat Uysal’ın hukuk bürolarında çalışan bir avukat.

Murat Uysal’ın Sezgin Baran Korkmaz’a böylei bir alacak, bir hayalinin olması olmalı. uzak eski bir tanışıklık da tabii. Araştırınca görüyor. Zira Murat Usalsal SBK’nin adı Şahinden eski münir ilacı, sonra ki adı Biofarma de adı. Şirket SBK’ye Biofarma adını alınca Murat Uysal SBK’ye devrediyor.

SÜRECEK

.

Leave a Comment