Araştırmacılar uyardı: Yağmur suyunda ‘PFAS’ tehlikesi

Stockholm ve Zürih üniversitelerinden, yağmur suyunda PFASkendi adıyla “sonsuz kimyasalların” izine rastladı.

Stockholm Üniversitesi‘nden Çevre Bilimleri Ian Kuzenleriburada bulunanda, “Endüstriyel dünyadan sık yağmur suyu içmesek de dört bir yandan insan yağmur suyu içmenin güvenli olduğu düşünülür ve içme suyunuzdan yağmur sularından su içilebilir” ifadelerine yer verdi.

Kuzenler, PFAS’a dünyanın en uzak mesafeki karlarında bile rastlandığının çizdi. Ladible’de yer PFAS’tan yararlanılmış atmosferden yararlanılır olarak kullanılır; bu yüksek, yüksek düzeyde olmalıdır.

PFAS NEDİR?

PFAS, 4.700’den fazla kimyasal içeren, perflorlu ve poliflorlu alkil maddelere verilen isimdir. Özetle; yaygın olarak kullanılan insandan ve çevreden atılması güç olan, insan yapımılardan oluşan bir grup maddedir. PFAS tarafından tarif edilen maddeler, çevremizde ve malzemeden son derece kalıcı olanlar için “sonsuz kimyasallar” olarak da anılır.

PFAS, 1940’lardan beri ucuza, tiroid, şişmanlık, kanser sorunları ve kanser gibi sağlık sorunları yol açabilmektedir. AB’nin İnsan Biyolojik İzleme Girişimi (HBM4EU) de PFAS üzerinde çalışıyor.

Leave a Comment