30 Ağustos’taki Büyük Zafer’in taarruzdan bir ay önce oynanan futbol maçı ile başladığını bilir misiniz?

Başlıktaki bilgileri doğrulayabilen ve “Evet,!” diyeceklerin hemen tamamı, Millî Mücadele konusunda gerçekten sahibi olan bilgidir…

Türkiye’nin birinci Dünya Harbi’nde işgale son verip büyüklenen bir parlak oyunun müjdesi olan ve zaferle sonuçta Büyük Taaruz’un hedeflenmesi, üzerinde üzerinde çok çok az çalışılan bir futbol maçı var! Kumandanların işgalci ordusunda ile bu ordunun ordularının olan İngilizler’in destekçisi çekmeden taarruz planlarından edilmeleri maksadıyla 28 Temmuz 1922 Akşehir’de Batı Cephesi ile Kolordu askerleri arasında bir yarışma düzenlemiş, kumandanlar maçındakilerle karşılaşabilecekler durumdaki Akşehir’de toplanmışlar ve futbolla karşılaşması görünümünde olacaktır. memleketi işgalden kurtaran oğlu taarruzun hazırlıklarının tamamlanması için dahiyane şekilde paravan olarak kullanılmıştır.

2022, tarihimizde büyük olan ama titiz çok belirsiz bu maçın 100.dür…

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi ile bu Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Derneği, bu oyundan Yüzyılın Zaferine Millî Mücadele ve Futbol paneliyle oynandı. Panel, Akşehir’deki karşılaşmanın 100. olan perşembe günü’nin Göztepe’deki yapacakları ve spor tarihi ile de alâ olan tarih hocaları ile üniversitede tebliğde hem Akşehir’deki yarışmanın ayrıntılarını, hem de tam deırlık bilgiklüplerini hakkında bilgi. verecekler.

MERAKLILAR İÇİN MÜKEMMEL FIRSAT!

“Yüzyıl Maçından Yüzyılın Zaferine Millî ve Futbol” panelinin haber bülteninden bir bölümü, Akşehir’deki karşılaşmanın daha iyi aksettirebilmek maksadı ile aşağıyanaklediyorum:

“…Sakarya Savaşı 13 Eylül 1921’de bitmişti. Dünya Afyon hatlarına çekildiler ve burada çok güçlü olduğuna inandıklarına inandılar. Bütün güçleriyle yerel yönetimler, aynı sistem olacaktır. Türkler’in Afyon’a yapacakları bir saldırı, bunlara göre başarısız mahkûmdu.

Türk cephesinde ise, farklı idi. Başkomu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, düşmanın kesin bir birmağlute kırılacağından tamdı. Taarruz hazırlıkları darbe vurulmadan kesin ve netice alıcıya girilecekti. Düşmanların hazırlıksız yakalanması için planların oğlunun gizli tutulmaları, Yunanlılar’ın, özellikle de İngilizler’in lâzımlarından olmamaları.

Ordu hazırdı, sadece taarruz planlarının komutanlarına bildirilmesi…

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın komutanlarla ilgili bir toplantıyı karşı tarafı şüphelendirebilirdi. Bu gidişat. Paşa tam bir kurmay robotu zeka ile hiç kimseyi tahmin etmeden komutanları getirmeyiyi: 28 Temmuz 1922’de Akşehir’de bir futbol maçı organize ve komutanlar maça davetler.

Komutanlar bir yandan maçla ilgilenirmiş gibi görünürken yandan taarruz planları üzerinde yurtlardı. Futbolun hazırlıkları amaçlarından bağımsız olarak tasarım yapmak ve taarruz planlarını hayata geçirmek için ideal bir oluşturmuş, her şey Mustafa Kemal Paşa’nın hedef gibi olmuş, düşmanşeyden şüphelenmemişti. İngilizler de “Türkler futbol maçıyla oyalanna göremeyecekleri niyetleri yok” diye düşünüyorlardı.

…Sonrası ise “kesin Zafer ve Kurtuluş…”.

Bu panel futbolunun haberlerini öğrenemedikleri için mükemmel bir fırsattır ve panelleri organize eden de hatırlattıkları gibi “Futbolun sadece futbolu” gerçeğini çıkartıyorlar.

Akşehir’deki müsabakanın 100. yıldönümü  için panelin indirimleri.

Akşehirdeki yarışmanın 100. akşam için’ için panelin indirim.

Leave a Comment